Argos-Eagleton Eviction 5

Eagleton_plot1
Icypenguin79
Inactive

Eagleton_plot2
Icypenguin79, Razr_Bare
Inactive

Eagleton_plot3
Icypenguin79
Inactive

Eagleton_plot8
ArcticFire19
Inactive

Eagleton_plot7
Pikara
Inactive

Eagleton_plot24
Theodoshus217
Inactive

Approved :fire: